English

勁 齊 有 限 公 司Super Premium Co., Ltd.

瀏覽人數:2083131  線上人數:4

商品總覽

消防/工安產品

警用產品

特價專區

產品介紹

消防/工安產品

美國Hi-Lift Jack All Cast手搖式千斤頂

型號:

 
 
一、型號
   (一) 48吋All Cast:HL-485
   (二) 60吋All Cast:HL-605
 
二、規格

敘 述 48” 60”
重量(公斤) 12.77 14.20
高x寬x深(公分) 128.91 x 12.70 x 24.46 156.85 x 12.70 x 24.46
額定負重(公斤) 2,113.74 2,113.74
額定負重(公斤)
上段12英吋
1206.55
測試負重(公斤) 3,175.14 3,175.14
測試負重(公斤)
上段12英吋
1,814.37
夾力(公斤) 340.19 340.19
絞拉力(公斤) 2,267.96 2,267.96
最高舉升距離(公分) 98.12 126.37
最低舉升距離(公分) 11.43 11.43
 
三、用途
   (一) 車禍人員搶救
   (二) 車輛頂昇、維修
   (三) 車輛救援


https://www.youtube.com/watch?v=nakSPmLpWsI&feature=youtu.be